Regulamin świadczenia usługi Newsletter

Strona internetowa www.pastelcosmetics.pl (zwana dalej: Stroną internetową) prowadzona jest przez Sonia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000199077, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8131097731, REGON: 690365224 (zwana dalej: Administratorem).

Za pośrednictwem Strony internetowej Administrator świadczy usługę bezpłatnego Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu osób korzystających z usługi o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Administratora poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.

 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje przez zapis na Newsletter na Stronie internetowej poprzez podanie przez osobę zamierzającą korzystać z usługi adresu e-mail (zwaną dalej Kilentem). Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail

 3. Administrator nie będzie udostępniała powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

 4. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów.

 5. Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na wskazane przez Klienta konto e-mail,

 2. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa systemu),

 3. Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu Klientów, bez podania przyczyny,

 4. usunięcia z listy mailingowej adresu Klienta, który naruszył Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Przetwarzanie danych podanych przez klientów następuje zgodnie z Regulaminem Polityki prywatności dostępnym pod adresem: www.pastelcosmetics.pl